0325492018
446.000 ₫
Sim bình dân

Hướng dẫn mua


Mô tả

Quẻ chủ: Thủy Lôi Truân (屯 chún)

Nội quái: Chấn

Ngoại quái: Khảm

Ý nghĩa: Nạn dã. Gian lao. Yếu đuối, chưa đủ sức, ngần ngại, do dự, vất vả, phải nhờ sự giúp đỡ

Kết luận: Quẻ mang điềm hung, không tốt.

Quẻ hỗ: Sơn Địa Bác (剝 bō)

Nội quái: Khôn

Ngoại quái: Cấn

Ý nghĩa: Lạc dã. Tiêu điều. Đẽo gọt, lột cướp đi, không có lợi, rụng rớt, đến rồi lại đi, tản lạc, lạt lẽo nhau, xa lìa nhau, hoang vắng, buồn thảm

Kết luận: Quẻ mang điềm hung, không tốt.

Sim hợp mệnh: Kim
Tổng điểm: 34
Số nút: 4

Sim tương tự