0339341975
446.000 ₫
Năm Sinh

Hướng dẫn mua


Mô tả

Quẻ chủ: Thuần Đoài (兌 duì)

Nội quái: Đoài

Ngoại quái: Đoài

Ý nghĩa: Duyệt dã. Hiện đẹp. Đẹp đẽ, ưa thích, vui hiện trên mặt, không buồn chán, cười nói, khuyết mẻ.

Kết luận: Quẻ mang điềm cát, rất tốt.

Quẻ hỗ: Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén).

Nội quái: Ly

Ngoại quái: Tốn

Ý nghĩa: Đồng dã. Nảy nở. Người nhà, gia đinh, cùng gia đình, đồng chủng, đồng nghiệp, cùng xóm, sinh sôi, khai thác mở mang thêm.

Kết luận: Quẻ mang điềm cát, rất tốt.

Sim hợp mệnh: Hỏa
Tổng điểm: 44
Số nút: 4

Sim tương tự