0349772018
446.000 ₫
Sim bình dân

Hướng dẫn mua


Mô tả

Quẻ chủ: Sơn Trạch Tổn (損 sǔn)

Nội quái: Đoài

Ngoại quái: Cấn

Ý nghĩa: Thất dã. Tổn hại. Hao mất, thua thiệt, bớt kém, bớt phần dưới cho phần trên là tổn hại.

Kết luận: Quẻ mang điềm hung, không tốt.

Quẻ hỗ: Địa Lôi Phục (復 fù)

Nội quái: Chấn

Ngoại quái: Khôn

Ý nghĩa: Phản dã. Tái hồi. Lại có, trở về, bên ngoài, phản phục.

Kết luận: Quẻ không phân định rõ cát hung, có thể chấp nhận được

Sim hợp mệnh: Kim
Tổng điểm: 41
Số nút: 1

Sim tương tự