0359492007
446.000 ₫
Năm Sinh

Hướng dẫn mua


Mô tả

Quẻ chủ: Phong Trạch Trung Phu (中孚 zhōng fú)

Nội quái: Đoài

Ngoại quái: Tốn

Ý nghĩa: Tín dã. Trung thật. Tín thật, không ngờ vực, có uy tín cho người tin tưởng, tín ngưỡng, ở trong.

Kết luận: Quẻ mang điềm cát, rất tốt.

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Nội quái: Chấn

Ngoại quái: Cấn

Ý nghĩa: Dưỡng dã. Dung dưỡng. Chăm lo, tu bổ, thêm, ăn uống, bổ dưỡng, bồi dưỡng, ví như trời nuôi muôn vật, thánh nhân nuôi người.

Kết luận: Quẻ mang điềm cát, rất tốt.

Sim hợp mệnh: Kim
Tổng điểm: 39
Số nút: 9

Sim tương tự