0373641978
446.000 ₫
Năm Sinh

Hướng dẫn mua


Mô tả

Quẻ chủ: Hỏa Phong Đỉnh (鼎 dǐng)

Nội quái: Tốn

Ngoại quái: Ly

Ý nghĩa: Định dã. Nung đúc. Đứng được, chậm đứng, trồng, nung nấu, rèn luyện, vững chắc, ước hẹn.

Kết luận: Quẻ mang điềm cát, rất tốt.

Quẻ hỗ: Trạch Thiên Quải (夬 guài)

Nội quái: Càn

Ngoại quái: Đoài

Ý nghĩa: Quyết dã. Dứt khoát. Dứt hết, biên cương, ranh giới, thành phần, thành khoảnh, quyết định, quyết nghị, cổ phần, thôi, khai lề lối.

Kết luận: Quẻ không phân định rõ cát hung, có thể chấp nhận được

Sim hợp mệnh: Kim
Tổng điểm: 48
Số nút: 8

Sim tương tự