0398342007
446.000 ₫
Năm Sinh

Hướng dẫn mua


Mô tả

Quẻ chủ: Sơn Phong Cổ (蠱 gǔ)

Nội quái: Tốn

Ngoại quái: Cấn

Ý nghĩa: Sự dã. Sự biến. Có sự không yên trong lòng, làm ngờ vực, khua, đánh, mua chuốc lấy cái hại, đánh trống, làm cho sợ sệt, sửa lại cái lỗi trước đã làm

Kết luận: Quẻ mang điềm hung, không tốt.

Quẻ hỗ: Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi)

Nội quái: Đoài

Ngoại quái: Chấn

Ý nghĩa: Tai dã. Xôn xao. Tai nạn, rối ren, lôi thôi, nữ chi chung, gái lấy chồng.

Kết luận: Quẻ mang điềm hung, không tốt.

Sim hợp mệnh: Kim
Tổng điểm: 36
Số nút: 6

Sim tương tự