0523.35.1968
350.000 ₫
Năm Sinh

Hướng dẫn mua


Mô tả

Quẻ chủ: Thuần Tốn (巽 xùn)

Nội quái: Tốn

Ngoại quái: Tốn

Ý nghĩa: Thuận dã. Thuận nhập. Theo lên theo xuống, theo tới theo lui, có sự giấu diếm ở trong.

Kết luận: Quẻ không phân định rõ cát hung, có thể chấp nhận được

Quẻ hỗ: Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí)

Nội quái: Đoài

Ngoại quái: Ly

Ý nghĩa: Quai dã. Hỗ trợ. Trái lìa, lìa xa, hai bên lợi dụng lẫn nhau, cơ biến quai xảo, như cung tên.

Kết luận: Quẻ mang điềm hung, không tốt.

Sim hợp mệnh: Kim
Tổng điểm: 42
Số nút: 2

Sim tương tự