0705912027
501.000 ₫
Sim bình dân

Hướng dẫn mua


Mô tả

Quẻ chủ: Phong Lôi Ích (益 yì)

Nội quái: Chấn

Ngoại quái: Tốn

Ý nghĩa: Ích dã. Tiến ích. Thêm được lợi, giúp dùm, tiếng dội xa, vượt lên, phóng mình tới.

Kết luận: Quẻ mang điềm cát, rất tốt.

Quẻ hỗ: Sơn Địa Bác (剝 bō)

Nội quái: Khôn

Ngoại quái: Cấn

Ý nghĩa: Lạc dã. Tiêu điều. Đẽo gọt, lột cướp đi, không có lợi, rụng rớt, đến rồi lại đi, tản lạc, lạt lẽo nhau, xa lìa nhau, hoang vắng, buồn thảm

Kết luận: Quẻ mang điềm hung, không tốt.

Sim hợp mệnh: Kim
Tổng điểm: 33
Số nút: 3

Sim tương tự