0708.76.2009
580.000 ₫
Năm Sinh

Hướng dẫn mua


Mô tả

Quẻ chủ: Thủy Thiên Nhu (需 xū)

Nội quái: Càn

Ngoại quái: Khảm

Ý nghĩa: Thuận dã. Tương hội. Chờ đợi vì hiểm đằng trước, thuận theo, quây quần, tụ hội, vui hội, cứu xét, chầu về

Kết luận: Quẻ mang điềm cát, rất tốt.

Quẻ hỗ: Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí)

Nội quái: Đoài

Ngoại quái: Ly

Ý nghĩa: Quai dã. Hỗ trợ. Trái lìa, lìa xa, hai bên lợi dụng lẫn nhau, cơ biến quai xảo, như cung tên.

Kết luận: Quẻ mang điềm hung, không tốt.

Sim hợp mệnh: Kim
Tổng điểm: 39
Số nút: 9

Sim tương tự