0785.099.119
900.000 ₫
Sim số đẹp 119

Hướng dẫn mua


Mô tả

Quẻ chủ: Lôi Phong Hằng (恆 héng)

Nội quái: Tốn

Ngoại quái: Chấn

Ý nghĩa: Cửu dã. Trường cửu. Lâu dài, chậm chạp, đạo lâu bền như vợ chồng, kéo dài câu chuyện, thâm giao, nghĩa cố tri, xưa, cũ.

Kết luận: Quẻ mang điềm cát, rất tốt.

Quẻ hỗ: Trạch Thiên Quải (夬 guài)

Nội quái: Càn

Ngoại quái: Đoài

Ý nghĩa: Quyết dã. Dứt khoát. Dứt hết, biên cương, ranh giới, thành phần, thành khoảnh, quyết định, quyết nghị, cổ phần, thôi, khai lề lối.

Kết luận: Quẻ không phân định rõ cát hung, có thể chấp nhận được

Sim hợp mệnh: Kim
Tổng điểm: 49
Số nút: 9

Sim tương tự