0786.49.2007
400.000 ₫
Năm Sinh

Hướng dẫn mua


Mô tả

Quẻ chủ: Thiên Trạch Lý (履 lǚ)

Nội quái: Đoài

Ngoại quái: Càn

Ý nghĩa: Lễ dã. Lộ hành. Nghi lễ, có chừng mực, khuôn phép, dẫm lên, không cho đi sai, có ý chặn đường thái quá, hệ thống, pháp lý.

Kết luận: Quẻ mang điềm cát, rất tốt.

Quẻ hỗ: Phong Hỏa Gia Nhân (家人 jiā rén).

Nội quái: Ly

Ngoại quái: Tốn

Ý nghĩa: Đồng dã. Nảy nở. Người nhà, gia đinh, cùng gia đình, đồng chủng, đồng nghiệp, cùng xóm, sinh sôi, khai thác mở mang thêm.

Kết luận: Quẻ mang điềm cát, rất tốt.

Sim hợp mệnh: Kim
Tổng điểm: 43
Số nút: 3

Sim tương tự