081.556.6789
110.000.000 ₫
Sim số tiến 789

Hướng dẫn mua

Mô tả

Quẻ chủ: Hỏa Lôi Phệ Hạp (噬嗑 shì kè)

Nội quái: Chấn

Ngoại quái: Ly

Ý nghĩa: Khiết dã. Cấn hợp. Cẩu hợp, bấu víu, bấu quào, dày xéo, đay nghiến, phỏng vấn, hỏi han (học hỏi)

Kết luận: Quẻ mang điềm hung, không tốt.

Quẻ hỗ: Thủy Sơn Kiển (蹇 jiǎn)

Nội quái: Cấn

Ngoại quái: Khảm

Ý nghĩa: Nạn dã. Trở ngại. Cản ngăn, chặn lại, chậm chạp, què, khó khăn.

Kết luận: Quẻ mang điềm hung, không tốt.

Sim hợp mệnh: Kim
Tổng điểm: 55
Số nút: 5

Sim tương tự