0862591958
350.000 ₫
Năm Sinh

Hướng dẫn mua


Mô tả

Quẻ chủ: Phong Địa Quan (觀 guān)

Nội quái: Khôn

Ngoại quái: Tốn

Ý nghĩa: Quan dã. Quan sát. Xem xét, trông coi, cảnh tượng xem thấy, thanh tra, lướt qua, sơ qua, sơn phết, quét nhà.

Kết luận: Quẻ không phân định rõ cát hung, có thể chấp nhận được

Quẻ hỗ: Sơn Địa Bác (剝 bō)

Nội quái: Khôn

Ngoại quái: Cấn

Ý nghĩa: Lạc dã. Tiêu điều. Đẽo gọt, lột cướp đi, không có lợi, rụng rớt, đến rồi lại đi, tản lạc, lạt lẽo nhau, xa lìa nhau, hoang vắng, buồn thảm

Kết luận: Quẻ mang điềm hung, không tốt.

Sim hợp mệnh: Kim
Tổng điểm: 53
Số nút: 3

Sim tương tự