0888365888
200.000.000 ₫
Sim Tam hoa

Hướng dẫn mua

Mô tả

Quẻ chủ: Thuần Ly (離 lí)

Nội quái: Ly

Ngoại quái: Ly

Ý nghĩa: Lệ dã. Sáng chói. Sáng sủa, trống trải, trống trơn, tỏa ra, bám vào, phụ bám, phô trương ra ngoài.

Kết luận: Quẻ không phân định rõ cát hung, có thể chấp nhận được

Quẻ hỗ: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Nội quái: Tốn

Ngoại quái: Đoài

Ý nghĩa: Họa dã. Cả quá. Cả quá ắt tai họa, quá mực thường, quá nhiều, giàu cương nghị ở trong.

Kết luận: Quẻ không phân định rõ cát hung, có thể chấp nhận được

Sim hợp mệnh: Kim
Tổng điểm: 62
Số nút: 2

Sim tương tự