0927.695.889
540.000 ₫
Sim bình dân

Hướng dẫn mua


Mô tả

Quẻ chủ: Địa Sơn Khiêm (謙 qiān)

Nội quái: Cấn

Ngoại quái: Khôn

Ý nghĩa: Thoái dã. Cáo thoái. Khiêm tốn, nhún nhường, khiêm từ, cáo thoái, từ giã, lui vào trong, giữ gìn, nhốt vào trong, đóng cửa.

Kết luận: Quẻ không phân định rõ cát hung, có thể chấp nhận được

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Nội quái: Khảm

Ngoại quái: Chấn

Ý nghĩa: Tán dã. Nơi nơi. Làm cho tan đi, như làm tan sự nguy hiểm, giải phóng, giải tán, loan truyền, tuyên truyền, phân phát, lưu thông, ban rải, ân xá.

Kết luận: Quẻ mang điềm cát, rất tốt.

Sim hợp mệnh: Kim
Tổng điểm: 63
Số nút: 3

Sim tương tự