096.48.00000
89.000.000 ₫
Sim Ngũ quý

Hướng dẫn mua

Mô tả

Quẻ chủ: Hỏa Địa Tấn (晉 jìn)

Nội quái: Khôn

Ngoại quái: Ly

Ý nghĩa: Tiến dã. Hiển hiện. Đi hoặc tới, tiến tới gần, theo mực thường, lửa đã hiện trên đất, trưng bày.

Kết luận: Quẻ mang điềm cát, rất tốt.

Quẻ hỗ: Thủy Sơn Kiển (蹇 jiǎn)

Nội quái: Cấn

Ngoại quái: Khảm

Ý nghĩa: Nạn dã. Trở ngại. Cản ngăn, chặn lại, chậm chạp, què, khó khăn.

Kết luận: Quẻ mang điềm hung, không tốt.

Sim hợp mệnh: Kim
Tổng điểm: 27
Số nút: 7

Sim tương tự