0981422009
5.200.000 ₫
Năm Sinh

Hướng dẫn mua


Mô tả

Quẻ chủ: Thủy Phong Tỉnh (井 jǐng)

Nội quái: Tốn

Ngoại quái: Khảm

Ý nghĩa: Tịnh dã. Trầm lặng. Ở chỗ nào cứ ở yên chỗ đó, xuống sâu, vực thẳm có nước, dưới sâu, cái giếng.

Kết luận: Quẻ không phân định rõ cát hung, có thể chấp nhận được

Quẻ hỗ: Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí)

Nội quái: Đoài

Ngoại quái: Ly

Ý nghĩa: Quai dã. Hỗ trợ. Trái lìa, lìa xa, hai bên lợi dụng lẫn nhau, cơ biến quai xảo, như cung tên.

Kết luận: Quẻ mang điềm hung, không tốt.

Sim hợp mệnh: Kim
Tổng điểm: 35
Số nút: 5

Sim tương tự