0981.55.66.77
130.000.000 ₫
Sim Số kép

Hướng dẫn mua

Mô tả

Quẻ chủ: Thuần Cấn (艮 gèn)

Nội quái: Cấn

Ngoại quái: Cấn

Ý nghĩa: Chỉ dã. Ngưng nghỉ. Ngăn giữ, ở, thôi, dừng lại, đậy lại, gói ghém, ngăn cấm, vừa đúng chỗ.

Kết luận: Quẻ không phân định rõ cát hung, có thể chấp nhận được

Quẻ hỗ: Lôi Thủy Giải (解 xiè)

Nội quái: Khảm

Ngoại quái: Chấn

Ý nghĩa: Tán dã. Nơi nơi. Làm cho tan đi, như làm tan sự nguy hiểm, giải phóng, giải tán, loan truyền, tuyên truyền, phân phát, lưu thông, ban rải, ân xá.

Kết luận: Quẻ mang điềm cát, rất tốt.

Sim hợp mệnh: Kim
Tổng điểm: 54
Số nút: 4

Sim tương tự