0359.76.2009
1.000.000 ₫
Năm Sinh

Hướng dẫn mua


Mô tả

Quẻ chủ: Địa Thiên Thái (泰 tài)

Nội quái: Càn

Ngoại quái: Khôn

Ý nghĩa: Thông dã. Điều hòa. Thông hiểu, am tường, hiểu biết, thông suốt, quen biết, quen thuộc.

Kết luận: Quẻ mang điềm cát, rất tốt

Quẻ hỗ: Lôi Trạch Quy Muội (歸妹 guī mèi)

Nội quái: Đoài

Ngoại quái: Chấn

Ý nghĩa: Tai dã. Xôn xao. Tai nạn, rối ren, lôi thôi, nữ chi chung, gái lấy chồng.

Kết luận: Quẻ mang điềm hung, không tốt.

Sim hợp mệnh: Kim
Tổng điểm: 41
Số nút: 1

Sim tương tự