0778.76.2009
650.000 ₫
Năm Sinh

Hướng dẫn mua


Mô tả

Quẻ chủ: Phong Thiên Tiểu Súc (小畜 xiǎo chù)

Nội quái: Càn

Ngoại quái: Tốn

Ý nghĩa: Tắc dã. Dị đồng. Lúc bế tắc, không đồng ý nhau, cô quả, súc oán, chứa mọi oán giận, có ý trái lại, không hòa hợp, nhỏ nhen

Kết luận: Quẻ mang điềm hung, không tốt.

Quẻ hỗ: Hỏa Trạch Khuê (睽 kuí)

Nội quái: Đoài

Ngoại quái: Ly

Ý nghĩa: Quai dã. Hỗ trợ. Trái lìa, lìa xa, hai bên lợi dụng lẫn nhau, cơ biến quai xảo, như cung tên.

Kết luận: Quẻ mang điềm hung, không tốt.

Sim hợp mệnh: Kim
Tổng điểm: 46
Số nút: 6

Sim tương tự