0376.26.2025
1.080.000 ₫
Sim số đẹp

Hướng dẫn mua


Mô tả

Quẻ chủ: Trạch Sơn Hàm (咸 xián)

Nội quái: Cấn

Ngoại quái: Đoài

Ý nghĩa: Cảm dã. Thụ cảm. Cảm xúc, thọ nhận, cảm ứng, nghĩ đến, nghe thấy, xúc động.

Kết luận: Quẻ mang điềm cát, rất tốt.

Quẻ hỗ: Thiên Phong Cấu (姤 gòu)

Nội quái: Tốn

Ngoại quái: Càn

Ý nghĩa: Ngộ dã. Tương ngộ. Gặp gỡ, cấu kết, liên kết, kết hợp, móc nối, mềm gặp cứng.

Kết luận: Quẻ không phân định rõ cát hung, có thể chấp nhận được

Sim hợp mệnh: Kim
Tổng điểm: 33
Số nút: 3

Sim tương tự