0819262025
1.500.000 ₫
Sim số đẹp

Hướng dẫn mua


Mô tả

Quẻ chủ: Lôi Sơn Tiểu Quá (小過 xiǎo guò)

Nội quái: Cấn

Ngoại quái: Chấn

Ý nghĩa: Quá dã. Bất túc. Thiểu lý, thiểu não, hèn mọn, nhỏ nhặt, bẩn thỉu, thiếu cường lực.

Kết luận: Quẻ mang điềm hung, không tốt.

Quẻ hỗ: Trạch Phong Đại Quá (大過 dà guò)

Nội quái: Tốn

Ngoại quái: Đoài

Ý nghĩa: Họa dã. Cả quá. Cả quá ắt tai họa, quá mực thường, quá nhiều, giàu cương nghị ở trong.

Kết luận: Quẻ không phân định rõ cát hung, có thể chấp nhận được

Sim hợp mệnh: Kim
Tổng điểm: 35
Số nút: 5

Sim tương tự