0384.663.678
1.000.000 ₫
Sim số tiến 678

Hướng dẫn mua


Mô tả

Quẻ chủ: Phong Thủy Hoán (渙 huàn)

Nội quái: Khảm

Ngoại quái: Tốn

Ý nghĩa: Tán dã. Ly tán. Lan ra tràn lan, tán thất, trốn đi xa, lánh xa, thất nhân tâm, hao bớt.

Kết luận: Quẻ mang điềm hung, không tốt.

Quẻ hỗ: Sơn Lôi Di (頤 yí)

Nội quái: Chấn

Ngoại quái: Cấn

Ý nghĩa: Dưỡng dã. Dung dưỡng. Chăm lo, tu bổ, thêm, ăn uống, bổ dưỡng, bồi dưỡng, ví như trời nuôi muôn vật, thánh nhân nuôi người.

Kết luận: Quẻ mang điềm cát, rất tốt.

Sim hợp mệnh: Thủy
Tổng điểm: 51
Số nút: 1

Sim tương tự