0396.663.678
5.000.000 ₫
Sim số tiến 678

Hướng dẫn mua


Mô tả

Quẻ chủ: Địa Thủy Sư (師 shī)

Nội quái: Khảm

Ngoại quái: Khôn

Ý nghĩa: Chúng dã. Chúng trợ. Đông chúng, vừa làm thầy, vừa làm bạn, học hỏi lẫn nhau, nắm tay nhau qua truông, nâng đỡ

Kết luận: Quẻ mang điềm cát, rất tốt.

Quẻ hỗ: Địa Lôi Phục (復 fù)

Nội quái: Chấn

Ngoại quái: Khôn

Ý nghĩa: Phản dã. Tái hồi. Lại có, trở về, bên ngoài, phản phục.

Kết luận: Quẻ không phân định rõ cát hung, có thể chấp nhận được

Sim hợp mệnh: Thủy
Tổng điểm: 54
Số nút: 4

Sim tương tự